среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa plot z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachet potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balaski plastykowe na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenia PCV na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий