среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie sztachety te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało fachowym okiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało fachowym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce i stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie obrabia, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się zabarwienie głazów na plotki PVC na plot i furtkę ze sztachetek, przybierają one wówczas rozmaite tony czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż kroi się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne można również siekać na sześciany o regularnych kształtach, użytkowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów i dłut na małe, nieregularnych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie z plastiku stosuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie matowieją. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu a także naszych upodobań kształt kamiennych płyt może być urozmaicony – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów albo kwadratów. Murki i balustradyogrodzenie plastykowe z Grajewa z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa tworzy się z głazów wielorakiego układu, złożonych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z odłamków o nieproporcjonalnych zarysach, trzeba je właściwie zestawiać tzn. tak, żeby kształt każdego następnego zespalał się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce używane do budowy ogrodzenia plastykowe należą do skał mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur szybko niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają także mchem a także glonami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, aby kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий